La tecnologia CLEAN WATER ofereix una solució bàsica per al tractament de l´aigua.

El sistema introdueix Ozó al circuit de l´aigua a través del sistema de filtració del Spa. Això ajuda a neutralitzar els sediments com sabons, olis per al cos, i d´altres materials orgànics e inorgànics que es poden trobar a l´aigua del bany.

El funcionament de CLEAN WATER és molt senzill. Quan la bomba de filtració del Spa s´acciona, el generador d´ozó comença a funcionar inmediatament, barrejant ozó amb l´aigua. En quant el filtrat finalitza, el generador d´ozó s´apaga.

CLEAN WATER no requereix cap tipus de manteniment.

El sistema ajuda a mantener l´aigua del seu Spa neta i cristal.lina.