Hot Tubs Oasis – Martinique

Els spas comercials Oasis 40 i Martinique, compten amb diferent nombre de jets i potència. Tots dos spas amb 2,5 metres de diàmetre, compten amb un exclusiu recobriment vitri. Aquest spa està creat perquè puguin gaudir fins a 6 persones, utilitzant una gran varietat de sistemes de massatge. Per altra banda, els spas públics, a més d’un ús comercial, també poden utilitzar-se per a ús privat, doncs proporcionen tot el confort gràcies al seu continu nivell d’aigua i poden ser fàcilment instal•lats.

SERVEI A TOTA ESPANYA


Posicions


Posició 1


Posició 2


Colors de l’acrílic

Spa Martinique Oasis - acabats - colors de l'acrílic

Mosaic

Spa Martinique Oasis - acabats - Mosaic
Document amb les especificacions tècniques i les opcions disponibles.PDF
Plànols tècnics amb la disposició dels jets i dimensions del spa.PDF
Manual d’Instal·lació i Manual d’Instruccions.PDF
Certificat de Garantia.PDF