Spa Desbordant Bali – Oslo

Els spas públics desbordants, no només són per a us comercial, sinó també per a ús privat, amb el màxim confort, gràcies al seu continu nivell d’aigua. El spa desbordant de 3 metres de diàmetre és un dels spas més populars per a ús comercial, sobretot a hotels, spas, gimnasos, zones de wellness, etc…

Tots els spas fabricats per Aquavia compten amb garanties molt superiors a les recomanades, garantir amb fins 15 anys per l’estructura metàl•lica.

SERVEI A TOTA ESPANYA


Posicions


Posició 1


Posició 2

aqualife3-jacuzzis-spas-2


Posició 3


Colors de l’acrílic

Spa Bali - acabats - colors de l'acrílic

Mosaic

Spa Oslo - acabats - mosaic
Document amb les especificacions tècniques i les opcions disponibles.PDF
Plànols tècnics amb la disposició dels jets i dimensions del spa.PDF
Manual d’Instal·lació i Manual d’Instruccions.PDF
Certificat de Garantia.PDF