Aquavia Spa seguiex invertint als seus Spas per assegurar que cada cop son més sostenibles i el seu consum, menor.

Conscients de la importancia d´ aconseguir que els productes d´Aquavia Spa aconsegueixin els objectius de consums que es defineixex desde els nostres departaments de ingieneria, s´han portat a terme unes proves a la empresa.

L´objectiu: testar l´opció ECO SPA per poder evaluar i comparar els consums i els costos derivats, a temperaturas extremes.

Els resultats de les proves, reflecteixen el gran estalvi que soposa optar per la configuración ECO SPA. En alguns dels escenaris testats, l´estalvi arriba fins al 75% respecte al consum del mateix Spa sense aquesta opció.

Treballem pensant en el medi ambient. Aquets resultats, permeten asegurar que els Spas d´Aquavia Spa, aconsegueixen la seva eficiència energética amb l´opció ECO SPA i que, fins en els límits més exigents, el consum serà adequat i sostenible.