Conscients de la gran importància que té l´estalvi energètic en els Spas, una de les nostres inquietuds és aconseguir que cada un dels elements que intervenen en la conservació de la temperatura de l´aigua, tingui la major qualitat i ofereixi un rendiment Excel.lent a cada un dels nostres Spas.

La nostra coberta ha estat doblement reforçada per evitar perdues de temperatura i evaporació de l´aigua.
Hem doblat el gruix de les nostres cobertes i reforçat tot el seu perímetre per asegurar la durabilitat del producte. Amb aquest canvi, aconseguim que cada una de les nostres cobertes ENERGY SAVING COVER tinguin un grosor de fins a 130 mm. A la part més gruixuda.

ENERGY SAVING COVER és el complement ideal per l´opció ECOSPA. Amb aquets dos elements aconseguirem un estalvi en el consum de fins el 67% respecte al Spa sense aquestes caracterísitques.

La coberta ENERGY SAVING COVER està disponible en color Gris i s´entrega juntament amb l´spa. Recomenem sempre adquirir l´accessori RECOGE-CUBIERTAS; el complement ideal per poder retirar la coberta i reservarla sense esforç i a un espai reduït.