Spas Desbordants Capri – Rodas

Els spas amb vessador no són només per a ús comercial, sinó també per a ús privat, aportant un gran confort a l’usuari pel seu nivell continu d’aigua. Els spas desbordants Capri i Rodas són aptes per a tots els hotels i llocs d’ús públic. El spa desbordant Capri, juntament amb el spa Rodas de 2,3 metres, ha sigut dissenyat amb l’última tecnologia per oferir-li el millor resultat sense renunciar al disseny més modern.

SERVEI A TOTA ESPANYA


Posicions


Posició 1


Posició 2


Posició 3

aqua8-jacuzzis-spas-3


Posició 4


Posició 5

aqua8-jacuzzis-spas-5


Colors de l’acrílic

Spa Capri - Rodas - acabats - colors de l'acrílic
Document amb les especificacions tècniques i les opcions disponibles.PDF
Plànols tècnics amb la disposició dels jets i dimensions del spa.PDF
Manual d’Instal·lació i Manual d’Instruccions.PDF
Certificat de Garantia.PDF